logo

 

 

                               

 

Søk

Opplev Sandefjords Hvalfangsthistorie

Sandefjord har en lang og stolt historie som sjøfartsby og hvalfangsten var en stor og viktig del av denne historien.

 

Allerede fra 1850 drev en del skuter fra Sandefjord selfangst og hvalfangst i Nordishavet og Finnmarkskysten. Dette var heller virksomhet i det små; den norske hvalfangst i nord var mer en beskjeftigelse for folk langs landets vestvendte kyster.

Men i 1905 begynte den pelagiske hvalfangst; da sendte Chr. Christensen den første hvalfangstekspedisjonen fra Sandefjord til Sørishavet. I årene 1905 til 1914 ble det startet 25 hvalfangstselskaper i Sandefjord. Byen opplevde en voldsom økonomisk oppgangsperiode. På slutten av 1920-årene hadde Sandefjord en flåte på 15 kokerier og over 90 hvalbåter. Da virksomheten var på sitt høyeste tidlig i 1950-årene, var det en hektisk aktivitet i havnen om sommeren når hele flåten var hjemme. Foruten mekaniske verksteder og andre produksjonsbedrifter, hadde også forretningsstanden gode kunder i de hjemvendte hvalfangerne. Over 2800 mann i området hadde hyre på hvalfangst i 1954.

I dag holdes minnene fra denne viktige epoken i byens historie vedlike gjennom hvalfangstmuseet og den restaurerte hvalbåten «Southern Actor», som ligger på museumsbrygga.

 

HVALFANGSTMUSEET

Hvalfangstmuseet i Sandefjord er Europas eneste spesialmuseum på området hval og hvalfangsthistorie. Dyre- og fugleliv i arktiske og antarktiske strøk har fått plass i det opprinnelige museumsbygget fra 1917, der en modell av blåhval i full størrelse er hovedattraksjonen. Hovedutstillingen forteller om hvalfangstens historie gjennom tidene og i forskjellige kulturer. Historien forteller om innsats og risikovilje fra enkeltpersoner og bedrifter under usedvanlige betingelser og klimatiske forhold. I denne avdeling presenteres de to motpolene i synet på hvalfangst i dag: de som «høster av naturen» og de som mener det er «galt» å drepe hval.

Åpningstider: 23. juni – 31. august, kl. 10.00 – 17.00 daglig

 

HVALBÅTEN «SOUTHERN ACTOR»

«Southern Actor» er den eneste hvalbåten fra den moderne hvalfangstepoken som er i original stand. Den ble bygget i 1950 og kom i 1989 til Sandefjord. Båten har gjennomgått en omfattende restaurering med aktiv deltagelse fra tidligere hvalfangere. Båten kan besøkes på havnen.

Åpningstider: 23. juni - 28 august, kl. 12.00–17.00 fredag-søndag, hver dag i juli.
 

MUSEUMSBUTIKKEN

Butikken har et stort utvalg av suvenirer, leker og bøker knyttet til hval og hvalfangst.

Åpningstider: 23. juni – 31. august, kl. 10.00 – 17.00 daglig

 

BESØKSADRESSE: MUSEUMSGATEN 39

Postadresse: Postboks 396, 3201 Sandefjord
Telefon: 94 79 33 41
E-post: hvalfangstmuseet@vestfoldmuseene.no
Hjemmeside: www.hvalfangstmuseet.no

 

Våre hovedsponsorer

  

 

 

 

 

 

Nettsiden er laget av

 

Postboks 1518, 3206 Sandefjord

Telefon: 917 71 722

Epost: post@sandarcupen.no

Cupinfo

Påmelding

Dommere

Treningsleir

Resultater

Partnere

Historie

Kontakt oss

 

 

 

 

Sidene er utviklet av Coretrek AS