Gode lag og spillere trenger gode dommere!

Sandarcupen er en internasjonal fotballturnering for gutter og jenter i alderen 8 - 19 år. Sandarcupen arrangeres i 2018 av Sandar ILs fotballgruppe for 40. år på rad. Vi regner med at vi har behov for ca. 250 dommere til årets cup. Sandarcupen i fotball får i år ca 800 deltagende fotballag.

 

 

Sandarcupen satser på kvalifiserte dommere.

Sandarcupen har i 2018 et samarbeid med Vestfold fotballkrets og dommerkomiteen, der vi bare skal ha kvalifiserte dommere under turneringen. Det betyr at alle som melder seg på som dommere blir sjekket opp mot kretsen. Dommerne blir etter dette plassert i 4 kategorier.

 • Kategori 1: Klassene   Gutter 16 - 19 år, Jenter 17 - 19år
 • Kategori 2: Klassene   Gutter 13 - 15 år, Jenter 13 - 16år
 • Kategori 3: Klassene   11 - 12 år
 • Kategori 4: Klassene   8 - 10 år

 

Klasseinndeling og dommergodtgjørelse i kroner per klasse

 • Alderstrinn                 16-19 år                      150 kr hoveddommer, Assistent 120 kr
 • Alderstrinn                 13-15 år                      130 kr hoveddommer, Assistent 100 kr
 • Alderstrinn                 13-19 år(veileder)       130 kr pr kamp
 • Alderstrinn                 11-12 år                      90 kr hoveddommer
 • Alderstrinn                  9-10 år                       70 kr hoveddommer

Dommeroppgjøret blir betalt ut 2-3 dager etter endt turnering til dommerens bankkonto.
Dommeroppgjørsskjemaer leveres etter endt dømming på Vesterøya Idrettspark.

 

Antall kamper per dommer og bytting internt:

Sandarcupen vil sette opp hvilke kamper du som dommer dømmer, og det er ikke lov til å bytte kamper mellom dommere. Dette skal alltid godkjennes av dommeransvarlig under cupen.

Sandarcupen vil passe på at dommerne ikke får for mange kamper under cupen. Vi legger opp til maks. 2 kamper, så pause, så 2 kamper. Dette for ikke å slite ut dommerne. Vi har fått et ønske fra dommerkomiteen om maks 5-6 kamper pr dag i de største klassene. Dette er noe vi ønsker å holde.

 

Arenaer under 2017-turneringen:

 • 8-10 år:                  Vesterøya
 • 11-12 år:                Vesterøya, Fevang, Østerøya og Virik
 • 13-14 år:                Helgerød, Stokke, Vear, Bugården og Haukerød
 • 15-16 år:                Helgerød, Fram, Sporty, Lovisenlund, Fagerli, Månejordet
 • 17-19 år:                Løveskogen, Sporty

Arenaer under Sandarcupen 2018 kommer nærmere sommeren.

 

Tilreisende dommere:

Sandarcupen vil innkvartere alle tilreisende dommere på en skole samlet. Sandarcupen vil stå for bespisning under turneringen. 

 

Sosial samling lørdag:

Sandarcupen vil tilby alle dommere en mulighet for delta på en dommersamling med dommerne fra cupen. Der vil det være servering av grillmat og drikke (alkoholfritt)

 

Refusjon av transportutgifter

Sandarcupen betaler for kjøring fra hjemsted til Sandefjord/arena tur/retur. Sandarcupen betaler ikke for kjøring til og fra arenaer og bespisningssted.

 

Bespisning under turneringen:

Sandarcupen står for all bespisning under cupen. Dommere får også mulighet til å få spise middag ved fremvisning av rødt armbånd. Alle dommere skal kreve diet penger ut fra hvor lenge de har vært på Sandarcupen.
Dette i henhold til reglene til NFF..

 

Veiledere

Sandarcupen har som mål at alle dommere i alderstrinn 13-19 år får en veileder i løpet av turneringen. Det er veilederne som tar ut dommertrio til semifinalene og finalene.

 

Dommeroppfølging

Alle dommere må registrere seg inn via link på www.sandarcupen.no

Husk å oppgi om dere har egen bil eller er avhengig av transport hos oss.
Dette så vi får planlagt denne transporten for dere. 

Dommerne kan her gå inn og se hvilke kamper de har under cupen. Dommerne vil også få lagt inn sine rapporter fra veiledere her.

 

Regler under cupen:

Sandarcupen spilles etter NFFs lover og regler for gutter og jenter. Sandarcupens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Se www.sandarcupen.no for regler og informasjon.

 

Påmelding til Sandarcupen:

Ønsker du å dømme under cupen, melder du deg på her ( Klikk her ).
Du som dommer vil få informasjon via SMS og e-post om hvilke kamper du skal dømme.
Du kan også se www.sandarcupen.no for informasjon om hvilke kamper som spilles og når du skal dømme.

Kontaktpersoner:

Våre hovedsponsorer

  

 

 

 

 

 

Nettsiden er laget av

 

Postboks 1518, 3206 Sandefjord

Telefon: 917 71 722

Epost: post@sandarcupen.no

Cupinfo

Påmelding

Dommere

Treningsleir

Resultater

Partnere

Historie

Kontakt oss

 

 

 

 

Sidene er utviklet av Coretrek AS